Bli medlem i NNGS

Hvem kan bli medlem?
Du kan bli medlem i NNGS hvis du: Hvordan blir man medlem?