Velkommen til NNGS!

Velkommen til NNGS hjemmeside. NNGS - Nordnorsk gastroenterologisk selskap - er som overskriften sier en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme fagene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi, herunder også ernæring, i Nordland, Troms og Finnmark.

NNGS ble stiftet i 1982. Du kan lese mer om dette her. Foreningen er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre, underlagt en generalforsamling. Detaljene i dette finnes i foreningens vedtekter.

NNGS arrangerer ett til to faglige møter hvert år. Se under Avholdte møter og Neste møte for mer informasjon.
Nyheter:

Vårmøtet 28. mai i Bodø er avlyst pga. tiltak mot koronavirus-smitte.

Vi kommer tilbake til med når møtet kan avholdes når vi kan planlegge dette.
Har du kommentarer til hjemmesiden vår eller finner noe som ikke fungerer som det skal, så gi oss beskjed ved å sende en e-post.