Historien om NNGS

Nord Norsk Gastroenterologisk Selskap (NNGS) ble stiftet 12. mars 1982 på restaurant "Compagniet" i Tromsø. Intiativtakeren var direktør Steinar Kalstad fra legemiddelfirmaet Smith Kline & French. Følgende personer var med å stifte NNGS: Steinar Kalstad, Per Burhol, Karl-Erik Giercksky og Rolf Jorde.

Steinar Kalstad var en fremsynt mann. Han uttalte at han ikke ville sende mer enn nødvendig av firmaets overskudd tilbake til moderfimaet i USA, han ville heller spa så mye som mulig ned i norsk gastroenterologi. Han reiste mye rundt i landet forbindelse med markedsføringen av H2-blokkeren ”Tagamet” og han så at det gastroenterologiske kunnskapsnivå var svært forskjellig på de forskjellige sykehus. Han tok derfor initiativet til stiftelse av regionale gastroenterologiske foreninger hvorav Nord Norsk Gastroenterologisk Selskap var det første. Hensikten var å utvikle faget gastroenterologi og fremme det faglige samarbeide i Helseregion V (Finnmark, Troms og Nordland).. Selv om han som nevnt også stod bak tilsvarende organisasjoner i midt-Norge og på Vestlandet, var det nok det nordnorske som stod hans hjerte nærmest. Steinar Kalstad døde dessverre av kreft 15. august 2002 etter lang tids sykeleie.

Etter hvert kom flere firmaer inn i bildet for å dele på utgiftene til reiser og hotellopphold for deltagerne. Til gjengjeld fikk firmaene holde utstillinger og små innlegg for sine produkter. Dette konseptet fungerte godt og det må sies at firmaene aldri har blandet seg inn i møtenes faglige innhold. Stein Kildebo ble valgt til den første formann for NNGS. Han var de fire første år formann, sekretær og kasserer. På det siste møtet han ledet var møtet blitt universitetskurs med tellende tjeneste til spesialitetene fordøyelsessykdommer og kirurgisk gastroenterologi. Per Burhol og Arthur Revhaug har også opp gjennom årene vært viktige pådrivere for møtenes faglige og sosiale innhold.

Der har årlig vært avholdt møte vår og høst med faglige temaer belyst med flere foredrag. Deltakere har vært leger og sykepleiere fra de fleste sykehus i Nord Norge. Møtene har vært avholdt forskjellige steder i landsdelen, men alltid med ett årlig møte i Tromsø. Der ble også i 1994 arrangert et fellesmøte med russiske gastroenterologer i Arkhangelsk, for øvrig et meget minneverdig møte på mange måter! I 2002 var det 20 år siden NNGS ble stiftet, jubileumsmøtet ble arrangert på hurtigruta fra Tromsø til Trondheim, også dette et minneverdig møte.

Nord Norsk Gastroenterologisk selskap har etter min mening hatt stor betydning for gastroenterologien i Nord Norge. Faglig oppdatering for alle deltagerne har vel vært den viktigste gevinsten, men møtene har også bidratt til en følelse av fellesskap og samhørighet i regionen når det gjelder gastroenterologiske temaer. Selskapet har også gitt muligheter for forskning både gjennom stipendier og ved å bruke nettverket til epidemiologiske undersøkelser. Stein Kildebo har benyttet seg av dette og han gjennomførte i årene 1983 til 1986 en omfattende epidemiologisk undersøkelse av inflammatorisk tarmsykdom i Nord Norge. I alt 12 artikler/abstracts og posters er kommet fra hans hånd i årene som fulgte og han er i tillegg i gang med en oppfølgingsstudie.

Det er mitt håp at NNGS fortsatt skal være limet som binder sammen gastroenterologien i landsdelen til beste for våre pasienter.

Kåre Nordgård